سرفصل‌های دوره

جایگاه برنامه ریزی منابع انسانی در استاندارد 34000

✓ برنامه‌ریزی منابع انسانی به روایت HAY-Group
✓ معرفی و مرور استاندارد ISO 30409
✓ روش‌های کمّی در برنامه‌ریزی منابع انسانی
✓ کار گروهی
✓ معادله عرضه و تقاضای منابع انسانی و سه حالت محتمل
✓ داده محوری در برنامه‌ریزی منابع انسانی
✓ ریسک در برنامه‌ریزی منابع انسانی

جایگاه مدیریت عملکرد کارکنان در استاندارد 34000

✓ عملکرد سه سطحی
✓ عملکرد سه بعدی
✓ برنامه ریزی و هدفگذاری عملکرد
✓ تمرین تکمیل فرم موافقت نامه عملکردی
✓ ارزیابی عملکرد
✓ طراحی و تدوین شاخص مهم عملکردی (شمع – KPI)
✓ بهبود عملکرد و تکمیل فرم بازخور

فرم ثبت‌نام آنلاین

  • قیمت: 750,000 تومان
  • 0 تومان

میزان سرمایه‌گذاری

750,000 تومان

مدت زمان دوره

8 ساعت آموزشی

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرس دوره

دکتر حمیدرضا یعقوبی – مهندس مجید فاضلی