معرفی دوره

مشخص کردن مسیر حرکت برای خلق ارزش پایدار در بلندمدت و ثبات قدم در مسیر، یکی از علل موفقیت سازمان‌های متعالی است. حرکت به سمت موفقیت نیازمند همراهی نیروی انسانی توانمند و متعهد است. مدیریت استراتژیک منابع انسانی همراستا با انتخاب‌ها و استراتژی‌های سازمان، با برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی استراتژی‌های منابع انسانی، قابلیت‌ها و توانمندی‌های منابع انسانی سازمان را برای تحقق اهداف بلندمدت سازمان به کار میگیرد.

این دوره آموزشی با تاکید بر نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در تحقق استراتژی‌های سازمان، مفاهیم نظری این حوزه را مرور خواهد کرد و علاوه بر آن با ارائه رویکرد عملی در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی استراتژی‌های منابع انسانی راهنمای کارشناسان و مدیران منابع انسانی خواهد بود.

سرفصل‌‏های دوره

✓ مفهوم استراتژی و مدیریت استراتژیک در سازمان
✓ معرفی سطوح مدیریت استراتژیک
✓ بررسی مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی‌های منابع انسانی
✓ معرفی مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی
✓ معرفی روش پیاده‌سازی استراتژی‌های منابع انسانی
✓ بررسی موانع و انجام اقدامات اصلاحی در تحقق استراتژی‌های منابع انسانی

فرم ثبت‌نام آنلاین

اهداف دوره

  • آشنایی با مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و درک جایگاه آن در دانش مدیریت استراتژیک
  • کسب مهارت عملی در برنامه‏‌ریزی و پیاده‏‌سازی استراتژی‏‌های منابع انسانی همراستا با استراتژی‏‌های سازمان

میزان سرمایه‌گذاری

750,000 تومان

مدت زمان دوره

8 ساعت آموزشی

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرس دوره

ندا سلطان محمدی

ندا سلطان محمدی

  • دانشجوی دکتری مدیریت توسعه، دانشگاه تهران
  • مشاور استراتژیک
  • پژوهشگر و مدیر پروژه پروژه‌‏های برنامه‏‌ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد