سرفصل‌های دوره

✓ مفاهیم اصلی در تحلیل شغل
✓ انواع اطلاعات مورد جمع آوری
✓ گام‌های تجزیه و تحلیل شغل
✓ روشهای جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل شغل
✓ تدوین شرح شغل
✓ تدوین شرایط احراز

فرم ثبت‌نام آنلاین

  • قیمت: 750,000 تومان
  • 0 تومان

میزان سرمایه‌گذاری

750,000 تومان

مدت زمان دوره

8 ساعت آموزشی

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرس دوره

دکتر ندا محمداسماعیلی

دکتر ندا محمداسماعیلی

  • استادیار مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

خانم مینا نجفلو

خانم مینا نجفلو