دوره آفلاین تربيت ارزياب مدل 34000 مدیریت منابع انسانی

به منظور ایجاد یک پایگاه دانشی آنلاین متمرکز در حوزه آموزش‌های تخصصی و کاربردی استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی و با توجه به درخواست‌های بسیاری از مدیران و کارشناسان در شهرستان‌های مختلف که امکان حضور در دوره حضوری را نداشته و همچنین با توجه به شرایط انتشار ویروس کرونا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به عنوان متولی اصلی جایزه استاندارد 34000 اقدام به برگزاری دوره آنلاین تربیت ارزیاب مدل 34000 مدیریت منابع انسانی (مرحله تعلیم) نموده است.

ثبت نام آنلاین

  • قیمت: 500,000 تومان
  • 0 تومان

دوره آفلاین و دوره‌های پیشین