سرفصل‌های دوره

✓ جایگاه شاغل در منابع انسانی
✓ سیر تحول جبران خدمات
✓ مدل جامع جبران خدمات
✓ پشتوانه نظری پرداخت شاغل محور
✓ ارتقا عمودی، ارتقا افقی و ارتقا افتخاری در ترسیم آینده حرفه ای کارکنان
✓ طراحی مسیر حرفه ای کارکنان بر اساس مدل five factor
✓ عوامل موثر در مدل گرید شخصی
✓ شرایط پیشرفت مسیر حرفه ای
✓ تاثیر گرید شخصی در سبد پرداخت و وضعیت شاغل
✓ ترسیم نمودارهای رشد

فرم ثبت‌نام آنلاین

  • قیمت: 750,000 تومان
  • 0 تومان

میزان سرمایه‌گذاری

750,000 تومان

مدت زمان دوره

8 ساعت آموزشی

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرس دوره

سمانه حاجی عسگری
سمانه حاجی عسگری

  • دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران
  • رئیس دبیرخانه دائمی 34000
  • مشاور منابع انسانی