سرفصل‌های دوره قانون کار

حقوق

✓ کلیات تقسیم‌بندی علم حقوق
✓ حق و تکلیف
✓ منابع حق
✓ تقسیم‌بندی قوانین
✓ رابطه حقوق و قانون
✓ حقوق کار
✓ مشخصات حقوق کار

دامنه شمول مقررات قانون کار

✓ کارگر
✓ کارفرما
✓ قرارداد کار
✓ پیمان‌های دسته جمعی
✓ مراجع حل اختلاف
✓ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، شورای عالی کار
✓ حق السعی
✓ ساعات کار
✓ حفاظت، ایمنی و بهداشت، مزایای رفاهی
✓ آموزش و اشتغال
✓ شورای عالی کار
✓ جرایم و مجازات‌ها

 پروژه کلاسی

✓ بررسی فرایند رسیدگی به تخلفات
✓ بررسی فرایند طبقه‌‎بندی مشاغل
✓ بررسی فرایند محاسبه حقوق و انطباق آن با موارد قانون کار
✓ بررسی قرارداد کار و انطباق آن با مواد قانون کار

سرفصل‌های دوره قانون تامین اجتماعی

✓ ساختار تامین اجتماعی در ایران
✓ تکالیف کارفرمایان در مقابل سازمان تامین اجتماعی
✓ تکالیف کارفرمایان در مقابل بیمه شدگان
✓ حقوق کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی
✓ آشنایی با انواع بدهی کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی
✓ بازرسی از کارگاه‌ها (بازرسی کارگاهی، بازرسی از دفاتر قانونی)
✓ قراردادهای پیمانکاری و تکالیف واگذارنده و گیرنده کار
✓ نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان بدهکار

✓ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان و مسئولیت‌های کارفرمایان در این زمینه
✓ الزام کارفرما به ارائه لیست بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه
✓ چگونگی بررسی شکایت کارفرمایان در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر
✓ رعایت نکات فنی و ایمنی، انجام معاینات پزشکی در بدو استخدام کارکنان
✓ اخذ مفاصاحساب بیمه‌ای از پیمانکاران
✓ پرداخت حق بیمه و کارگاه به هنگام نقل و انتقال عین و یا منافع کارگاه
✓ کمک به بیمه شده حادثه دیده
✓ پرداخت جرائم تاخیر در پرداخت حق بیمه

فرم ثبت‌نام آنلاین

  • 0 تومان

پوستر دوره

دوره آنلاین قانون کار و تامین اجتماعی

اهداف دوره قانون کار

هدف از این دوره، آشنایی مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی با قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 می‌باشد. این آشنایی شامل مرجع تصویب کننده، قانون کار، الزامات این قانون و دایره شمول افرادی است که مکلف به تبعیت از این قانون هستند

اهداف دوره قانون تامین اجتماعی

هدف این دوره آشنایی مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی با قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 می‌باشد. این آشنایی شامل مرجع تصویب کننده، قانون تامین اجتماعی، الزامات این قانون و دایره شمول افرادی است که مکلف به تبعیت از این قانون هستند

زمان شروع دوره

دوره قانون کار:
13 مرداد ماه
ساعت 17 الی 19

میزان سرمایه‌گذاری

دوره قانون کار: 750,000 تومان

دوره قانون تامین اجتماعی: 750,000 تومان

دوره قانون کار و تامین اجتماعی: 1,500,000 تومان

مدت زمان دوره

16 ساعت آموزشی

  • 8 ساعت دوره قانون كار جمهوری اسلامی ايران
  • 8 ساعت قانون تامین اجتماعی

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرس دوره

مهندس جعفر زنگنه

مهندس جعفر زنگنه

  • دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
  • مدیر ارشد منابع انسانی گروه بارز
  • عضو هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • مدرس قانون کار و تامین اجتماعی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • مشاور طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌های مختلف
  • مشاور استقرار مدل 34000 منابع انسانی
  • مشاور سیستم‌ها و نظام‌های منابع انسانی