سرفصل‌های دوره

کلیات و مفاهیم
✓ زبان مشترک؛ مدیران منابع انسانی به عنوان شریک استراتژیک سازمان
✓ مفاهیم پایه در مدیریت مالی

هوش مالی
✓ تجزیه و تحلیل صورت‌ها و نسبت‌های مالی
✓ ارزش زمانی پول
✓ تجزیه و تحلیل طرح‌ها و پروژه‌ها
✓ اکسل مالی

ابزارهای مالی نوین در منابع انسانی
✓ اختیار واقعی کارکنان
✓ مشوق‌های پرسنلی بر مبنای ابزارهای مالی نوین

موضوعات مالی در منابع انسانی
✓ ریسک منابع انسانی
✓ حسابرسی منابع انسانی
✓ حسابداری منابع انسانی
✓ ارزشگذاری منابع انسانی

فرم ثبت‌نام آنلاین

  • قیمت: 750,000 تومان
  • 0 تومان

میزان سرمایه‌گذاری

750,000 تومان

مدت زمان دوره

8 ساعت آموزشی

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرس دوره

آقای سروش خواجه‌وردی - خانم زری آبسالان

آقای سروش خواجه‌وردی – خانم زری آبسالان

  • دبیر کمیسیون منابع انسانی کانون بانک ها و موسسات خصوصی
  • کارشناس حقوق
  • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی
  • مدرس دوره های قوانین کار و تامین اجتماعی