مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغه های اصلی همه مدیران  ارشد سازمان ها است و برای مدیریت موثر منابع انسانی انواع روش ها به کار گرفته می شود تا بهره وری منابع انسانی ارتقاء یابد. کوچک سازی، بازآرایی و مهندسی ساختار سازمانی، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش، برنامه های مشارکت کارکنان، برنامه های ارتباط با مشتری، برنامه های تسهیم سود، آموزش، مدیریت عملکرد، فرآیند بازخور، طراحی شغل، کار تیمی، کار اتعطاف پذیر، تسهیم شغل، تنوع آموزی، منتورینگ، حسابرسی منابع انسانی، طراحی سیستم های انگیزشی، تدوین شرح شغل و شرایط احراز، سیستم رشد و ارتقاء، برنامه های ایمنی، امنیت، بهداشت، محیط و ارگونومی همگی از تکنیک ها و روش هایی هستند که برای اثربخشی مدیریت منابع انسانی بکار می روند. ولی  یکی از نقاط ضعف سازمان ها  در این زمینه ،  عدم بهره گیری از یک مدل یکپارچه و منسجم  برای به کار بردن این تکنیک ها و سیستم ها است.

در کمتر از 5 دقیقه با مدل 34000 مدیریت منابع انسانی آشنا شوید! ادامه…

در این ویدئو به معرفی کلی و اجمالی مدل 34000 مدیریت منابع انسانی از زبان ارزیابان مدل، مدیران و سازمانهایی که از آن استفاده نموده اند پرداخته شده است…
داشبورد مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدل 34000 چیست؟ چه مزیت هایی دارد؟ خروجی های این داشبورد؟ معرفی نمونه های داشبورد مدیریت منابع انسانی و سازمانهایی که از داشبورد استفاده می کنند…
برای استفاده هر چه بهتر از داشبورد مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدل 34000 از کجا باید شروع کنیم؟

مزیت های شاخص داشبوردHR چیست؟

مبتنی بر مدل جامع و کامل 34000 مدیریت منابع انسانی

تفکیک مرحله به مرحله فرآیندها و هدایت هوشمندانه کاربران

امکان پایش و نظارت کامل وضعیت منابع انسانی

بهبود نتایج عملکردی از طریق بهبود در فرآیندها و بلوغ منابع انسانی

ارائه گزارشات کاربردی و تحلیلی

بسترِ به روزِ تحت وب

ارائه آموزش های کاربردی و حرفه ای از مدل و داشبورد

امکان تحلیل تفصیلی و ارائه راهکار توسط تیم ارزیابان مدل 34000

روایت تجربیات موفق

سرمایه امین
پتروشیمی جم
هنکل
شرکت فرابورس
سازمان بورس
لوتوس پارسیان
تامین سرمایه امید
نصب نیرو
بورس
همراه اول
پتروشیمی مروارید
های وب
نرم افزار محک