ثبت نام در طرح ملی منابع انسانی ایران 1400
این طرح شامل؛ شناسایی و پرورش 100 کارشناس منابع انسانی، شناسایی و پرورش 100 مدیر منابع انسانی، شناسایی و پرورش 100 ارزیاب کانون ارزیابی، شناسایی و پرورش 100 ارزیاب مدل 34000 می باشد.

 جهت مشارکت در این طرح ملی لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. 

  • لطفا فایل سوابق (رزومه) خود را بارگزاری نمایید.