سرفصل‌های دوره

 • بررسی تاریخچه و مفهوم منابع انسانی داده محور
 • نقش داده در شرکت‌ها و مدیریت منابع انسانی
 • مثال‌های کاربردی از نقش داده در مدیریت منابع انسانی
 • هوش تجاری
 • هوش مصنوعی
 • یادگیری ماشین
 • یادگیری عمیق
 • رفتن به سمت منابع انسانی هوشمند
 • شناسایی داده‌ها در منابع انسانی
 • ابزارهای منابع انسانی داده محور
 • تحلیل داده محور در فرآیندهای 14 گانه 34000
 • تحلیل داده محور در نگرش‌های 12 گانه 34000

فرم ثبت‌نام آنلاین

اهداف دوره

 • آشنایی با مفاهیم داده
 • آشنایی با منابع انسانی داده محور
 • آشنایی با طراحی مدل منابع انسانی داده محور در سازمان
 • آشنایی با منابع انسانی داده محور در مدل 34000 منابع انسانی

میزان سرمایه‌گذاری

750,000 تومان

مدت زمان دوره

8 ساعت آموزشی

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرس دوره

مهندس محسن رستگاری

مهندس محسن رستگاری

 • رئيس اداره توسعه منابع انسانی شركت بيمه دی از 1398 تا كنون
 • كارشناس منابع انسانی شركت موننكو ايران (مپنا) – 1393 تا 1398
 • مشاور شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعي در پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی برمبنای مدل 34000
 • مشاور شرکت پرشین سیستم هخامنش در پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی بر مبنای مدل 34000
 • ارزیاب رسمی استاندارد 34000 منابع انسانی
 • كارشناسی ارشد مديريت صنعتی (OR) – دانشگاه تهران
 • كارشناسی مهندسی صنايع دانشگاه بوعلی سينا