محتوای دوره

بخش اول: جذب و استخدام

1- اهمیت استخدام
2- معیارهای ارزیابی
3- مدل شایستگی
4- فرایند جذب و تامین نیرو
5- فرایند ارزیابی و انتخاب
6- برند کارفرمایی
7-کانون ارزیابی
8- مصاحبه
9- اثربخشی جذب و استخدام

بخش دوم: کارگاه مصاحبه

10- انواع مصاحبه
✓ مصاحبه موقعیتی
✓ مصاحبه رفتاری
✓ مصاحبه تحت فشار
11- تکنیک‌های مصاحبه
12- آمادگی برای مصاحبه
13- بایدها و نبایدهای مصاحبه
14- شروع و پایان مصاحبه
15- بررسی سوالات متداول
16- چالش‌های متداول در مصاحبه
17- خطاهای ارزیابی
18- ارائه بازخورد

فرم ثبت‌نام آنلاین

  • قیمت: 750,000 تومان
  • 0 تومان

اهداف دوره

  • تسلط بر طراحی فرایند جذب و استخدام
  • تسلط بر طراحی مدل‌های شایستگی
  • تسلط بر تکنیک‌های مصاحبه
  • تسلط بر طراحی سوالات مصاحبه
  • اجرای مصاحبه به صورت عملی

مخاطبین دوره

  • مدیران و معاونین منابع انسانی
  • مدیران جذب و استخدام
  • کارشناسان جذب و استخدام

میزان سرمایه‌گذاری

750,000 تومان

مدت زمان دوره

8 ساعت آموزشی

زمان برگزاری دوره

دوره در یک جلسه هشت ساعته، اوایل آبان ماه برگزار می‌گردد

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرس دوره

دکتر فرشاد اصلانی

فرشاد اصلانی

• دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

• معاون منابع انسانی شرکت آسان پرداخت (آپ)

• مدیر پیشین جذب استعدادهای شرکت ایرانسل

• مدیر منابع انسانی پیشین شرکت انرژی دانا

• دارنده مدرک بین‌المللی PHRi

• ارزیاب ارشد جایزه 34000 منابع انسانی

• دارنده مدرک کوچینگ سطح ACC از فدراسیون بین‌المللی کوچینگ ICF