محتوای دوره

بخش اول: جذب و استخدام

1- اهمیت استخدام
✓ فرایند استخدام
✓ هزینه‌های استخدام

2- معیارهای ارزیابی
✓ شناخت شغل و شایستگی‌ها
✓ تناسب فرد و شغل
✓ تناسب فرد و زمان
✓ تناسب فرد و گروه
✓ مدل شایستگی

3- برنامه‌ریزی نیروی انسانی

4- فرایند جذب
✓ منابع تامین نیرو
✓ آگهی‌های شغلی

5- ارزیابی و انتخاب
✓ فرایند ارزیابی
✓ نقش‌ها در فرایند ارزیابی
✓ ابزارهای ارزیابی
✓ آزمون‌های روانشناختی
✓ کانون ارزیابی
✓ مصاحبه
✓ ریفرنس چک

6- اثربخشی جذب و استخدام
✓ شاخص‌های کلیدی فرایند

7- برند کارفرمایی

بخش دوم: کارگاه مصاحبه

8- انواع مصاحبه
✓ مصاحبه موقعیتی
✓ مصاحبه رفتاری
✓ مصاحبه تحت فشار

9- تکنیک‌های مصاحبه
✓ STAR
✓ CARL

10- آمادگی برای مصاحبه
✓ زمان و مکان مصاحبه
✓ شایستگی‌ها و سوالات
✓ رزومه و سوالات
✓ فرم و سیستم امتیازدهی

11- بایدها و نبایدهای مصاحبه
✓ نوت برداری
✓ سوالات

12- شروع مصاحبه
✓ معرفی
✓ کاهش استرس
✓ شکستن یخ
✓ ایجاد ارتباط موثر
✓ حضور

13- سوالات متداول
14- پایان مصاحبه
15- مصاحبه پنل
16- چالش‌های متداول در مصاحبه
17- خطاهای ارزیابی
18- شنود موثر
19- ارائه بازخورد

فرم ثبت‌نام آنلاین

  • قیمت: 1,500,000 تومان
  • 0 تومان

اهداف دوره

  • تسلط بر طراحی فرایند جذب و استخدام
  • تسلط بر طراحی مدل‌های شایستگی
  • تسلط بر تکنیک‌های مصاحبه
  • تسلط بر طراحی سوالات مصاحبه
  • اجرای مصاحبه به صورت عملی

مخاطبین دوره

  • مدیران و معاونین منابع انسانی
  • مدیران جذب و استخدام
  • کارشناسان جذب و استخدام

میزان سرمایه‌گذاری

1,500,000 تومان

مدت زمان دوره

12 ساعت آموزشی
7 ساعت فرایند جذب و استخدام
5 ساعت کارگاه عملی مصاحبه

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرس دوره

مهندس فرشاد اصلانی
مهندس فرشاد اصلانی

• معاون منابع انسانی شرکت آسان پرداخت (آپ)
• مدیر پیشین جذب استعدادهای شرکت ایرانسل
• مدیر منابع انسانی پیشین شرکت انرژی دانا
• دارنده مدرک بین‌المللی PHRi
• ارزیاب ارشد جایزه 34000 منابع انسانی
• دارنده مدرک کوچینگ سطح ACC از فدراسیون بین‌المللی کوچینگ ICF