آزمون ارزیاب 34000

  • تاریخ آزمون هفتم، 14 اسفند ماه 1399 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد.
  • داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی یا كارشناسی ارشد یا دكتری در رشته های مدیریت، روانشناسی، اقتصاد، مهندسی صنایع، جامعه شناسی و حقوق شرط لازم برای شركت در آزمون است.
  • مزایای معنوی: معتبرترین گواهینامه علمی كشور در این حوزه و قدرت اشتغال بالاتر از مدرك دكتری در شركتها
  • مزایای مادی: دریافت بیش از دو برابر افراد مشابه در شغل كارشناس یا مدیر منابع انسانی
  • پیوستن به باشگاه ارزیابان ٣٤٠٠٠ دانشگاه تهران و ارزیابی سازمانها
  • هزینه ثبت نام ٢٠٠ هزار تومان است كه در صورت قبولی عودت داده می شود.
  • بعد از قبولی همكاری با دبیرخانه ٣٤٠٠٠ شروع می شود

ثبت نام در آزمون

  • 0 تومان