به منظور راحتی استفاده از داشبورد و سرعت عمل در گزارشات این امکان وجود دارد که گزارشات داشبوردها بصورت خروجی های استاندارد و قابل چاپ ارائه شود.